اپلیکشن موبایل معرفی مهرالبرزسرويس پست الکترونيک مهرالبرز LMS TTS

معرفی رشته مدیریت پروژه و ساخت

معرفي دوره كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت دانشگاه مهر البرز

 

    تعریف :
دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مجموعه ای آموزشی مرکب از دروس نظری و کاربردی در زمینه مدیریت پروژهها بصورت عام و  پروژه های ساختمانی و عمرانی بصورت خاص می باشد. فارغ التحصیلان این دوره ضمن آشنایی با اصول، مبانی و استاندارد های  برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل  پروژه و سایر مباحث نوین در زمینه مدیریت پروژه با کاربرد آنان در مراحل مختلف یک پروژه آشنا می شوند. بازار وسیع نیازهای صنعت ساخت کشور در زمینه مدیریت پروژه زمینه جذب فارغ التحصیلان این رشته در بازار کار خواهد بود.


  هدف دوره:
کشور ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه بخش عمده ای از درآمد سالانه خود را در بخش اجرا و توسعه پروژه های عمرانی و زیر بنائی سرمایه گذاری می کند. در این ارتباط سالانه تعداد انبوهی پروژه در بخش های مختلف زیر بنائی، عمرانی، صنعتی و خدماتی تعریف و اجرا می شوند. اجرای موفق چنین حجمی از پروژه ها، نیازمند آگاهی بخش های  مختلف سرمایه گذاری، کارفرمائی، مهندسی  و همچنین سازندگان و پیمانکاران از دانش مدیریت پروژه می باشد.
با توجه به تقاضای بالای بازار صنعت ساخت و ساز به تخصص مدیریت پروژه و  اینکه جمع کثیری از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با صنعت ساخت کشور از قبیل مهندسی معماری- عمران- تاسیسات، طراحی شهری و...  در طول زندگی حرفه ای خود مواجه با کنترل ، اجرا و مدیریت پروژه های عمرانی می باشند. آگاهی و اطلاع از روشهای برنامه ریزی، کنترل و اجرای پروژه ها ضروری بوده و در کارائی آنها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.در این ارتباط، علاوه بر کارشناسان و مدیران فعال در بخش های مشاوره و پیمانکاری ، شاغلین و تصمیم گیرندگان بخش های اجرایی و برنامه ریزی کشور نیز نیازمند آشنایی با روشهای اداره پروژه های عمرانی در سطوح مختلف می باشند.
این دوره هدف خود را بر رفع احتیاجات صنعت ساخت کشور بطور کلی در زمینه های مدیریت پروژه، برنامه ریزی ساخت – امور اجرایی و اقتصادی استوار نموده است. مواردی از قبیل انتخاب سیستم های صحیح  اجرای پروژه، امور اجرائی پروژه ها ، برنامه ریزی و اجرای طرحهای بزرگ مسکونی، عمران شهری و منطقه ای، نظارت کارگاهی و امور مربوط به مقررات و قوانین مدیریت پیمان از اینگونه اند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در یکی از مشاغل اجرایی، پژوهشی و آموزشی، در سازمان ها و نهادهای دولتی ،ارگانهای برنامه ریزی ، بنگاه های سرمایه گذاری، مهندسین مشاور، شرکت های پیمانکاری و غیره، تصدی مسئولیتهایی از قبیل کارشناس، سرپرست و مدیر واحدهای اجرایی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله برنامه ریزی را عهده دار گردند.

 دوره فوق بعنوان مجموعه ای تکمیلی برای رشته های معماری- عمران، تاسیسات ساختمانی تنظیم گشته است، لذا به منظور منطبق نمودن و هماهنگ نمودن زمینه تحصیلی  شرکت کنندگان در این دوره،  واحدهای پیش نیاز جهت دانشجویان مختلف بنا بر ضرورت توصیه می گردد.


   واحدهای درسی:
تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 32 واحد می باشد که توزیع آن به شرح زیر است.
-    دروس الزامی          17 واحد
-    دروس اختیاری          9 واحد
-    پایان نامه                4 واحد
-    سمینار                   2 واحد
---------------------------------------------
جمع                          32 واحد
تبصره:
•    دوره کارشناسی ارشد آموزش محور فاقد واحد پایان نامه بوده و بجای آن واحد درسی  ارائه خواهد گردید.

  فایل صوتی توضیحات مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت

برنامه دروس رشته مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاه مهر البرز

 

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت الگو فرایند و  وضعیت آموزشی و تحصیلی مهرالبرز

 

 


 نمونه محتوای دروس

نمونه محتوای درس مدیریت ریسک-دکتر احد نظری

نمونه محتوای درس مدیریت مالی-دکتر نصیرزاده

نمونه محتوای درس مدیریت پیمان- دکتر پرچمی