سرويس پست الکترونيک مهرالبرز LMS TTS

دوره مدیریت حرفه ای PBA

دوره مدیریت حرفه ای PBA

مقدمه :

تحولات اخير در شرايط رقابتي، تغییرات تکنولوژي و محیط کسب و کار و نيازهاي بنگاه های اقتصادی به گونه‌اي است که مديران و تحليل‌گران همواره در معرض آزمون و بازنگري تصميم‌گيري‌ها در حوزه عمليات و برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و استراتژي بلندمدت خود قرار دارند.
براي هماهنگي با اين تحولات لازم است تا مديران بنگاه ها در همه سطوح با آخرين دستاوردهاي علمي و حرفه‌اي و مهارتی آشنا شوند تا بتوانند فضای مناسبی برای کسب و کار در بنگاههای خود را فراهم نمایند، این مهم برای بنگاههای اقتصادی، بازرگانی و تجاری به دلیل مواجهه مستمر با فضای در حال تغییر و تحول کسب و کار ازاولویت بیشتری برخوردار است.

ضرورت و اهمیت :

رقابت‌هاي تنگاتنگ بين كشورها و بنگاهها با استفاده از ابزار انتقال سريع اطلاعات، موجب برتريهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شده است. 
"مديريت متكي بر نرم‌افزارها و فناوري اطلاعات، مديريت هوشمند مبتني بر اطلاعات و نيروي كار آزموده منابع اصلي قدرت امروز و فردا هستند."
تحولات عظيم تكنولوژي اطلاعات باعث تحولات چشمگيري در اقتصاد، مديريت و جامعه شده است. كارآيي سازمان از طريق بهبود محصولات و خدمات، اصلاح فرآيندها، گسترش مديريت در اثر افزايش كارآيي فرهيختگان، به صورت علمي و تجربي در اثر پيشرفتهاي تكنولوژي اطلاعات (IT) به سرعت در حال تحول است.
افزایش سطح آگاهی و مهارت مدیران بنگاهها از طریق آشنائی آنان با آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مبتنی بر بازار در بستر e-learning میتواند به توانمند سازی بنگاهها بیانجامد. برهمین اساس برگزاری دوره های حرفه ای و مهارتی برای بنگاهها پیش بینی شده است.

اهداف دوره :
1) راهبري مؤثر و كارآمد موسسه، بنگاه و يا يك بخش تخصصي از آن نظير بخش‌هاي توليدي، بازاريابي فروش، اطلاعات و مالي.
2) طراحي، هدايت و رهبري تحول در كل موسسه پس از كسب تجارب عملي در مديريت.
3) كارآفريني با ايجاد فعاليتهاي جديد در درون بنگاه و يا ايجاد بنگاه‌هاي جديد. 4
) ارائه خدمات مشاوره‌اي و مطالعاتي در زمينه‌هاي مزبور به مديران بنگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي.

روشهای طراحی و اجرا:
روشهای اجراء به دو شیوه زیر قابل بررسی است:
الف: دوره‌های از پيش آماده
ب: دوره‌های مطابق نياز هر سازمان 

الف :دوره‌های از پيش آماده:
مجموعه‌ای از دانش ومهارت با توجه به استاندارهای موجودجهانی بصورت بسته‌های آموزشی آماده و ارائه می‌گردند و غالباً نيازهای پایه و عمومی فراگیران را برآورده می‌سازند.
اين دوره‌ها لزوماً نيازهای خاص يک موسسه يا سازمان را مد نظر قرار نمی‌دهند و بومی‌سازی و استفاده مفيد از تجارب بر عهده فراگيران واساتیدمی‌باشد. البته در حالاتي که کل فراگيران دوره آموزشی تحت پوشش يک سازمان باشند، امکان استفاده از مثال‌ها و موضوعات مورد بررسی خاص سازمان و کشور تا حدزیادی امکانپذير می‌باشد. 
ب : دوره‌های طراحی شده:
این قبیل دوره ها مطابق نيازسازمان یا بنگاه و بر اساس نيازسنجی سازمان سفارش دهنده و بهره مندی از تجارب داخلی و جهانی طراحی آماده می‌شوند. در طراحی اين دوره‌ها دو خروجی مشخص حاصل میشود اول مواد آموزشی لازم جهت نيل به اهداف عالی سازمان سفارش دهنده و دوم روش مناسب آموزش مطابق ساختار و محدوديتهای سازمان.

برتری روشهای طراحی مطابق نياز:
شناخت دقيق ماموریت یک سازمان و آمادهسازی مواد آموزشی و روش آموزش مطابق نيازهای سازمان میباشد. خروجی نهايی اين روشها جهتگيری اساسی در رفع نيازهای واقعی سازمان با تکيه بر ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای نيروهای انسانی بنگاه یا موسسه دارد.
ضعف عمده اين روش هزينه بیشتر وکاهش سرعت آن در مقايسه با روش اول میباشد. اين روش برای سازمانهايی که دارای توان مالی مناسب و برنامه دراز مدت در نيل به اهداف می‌باشد مناسب است. 

برنامه و محتواي آموزشی دوره
برنامه آموزشی:

برنامه آموزشی دوره ها در سه سطح مي باشد که دروس سطح اول بين هر دو دوره مشترک و دروس سطح 2 و 3 در دو دوره متفاوت است. طول دوره تحصيلي در هر سطح از هر دوره 10 هفته مي‌باشد و شامل 3 درس 20 ساعته جمعاً برابر با 60 ساعت و کل دوره برابر با 180 ساعت می باشد.

محتوی و ساختار آموزشی
ساختار دروس دوره  در روش اول:
                      

ساختار دروس دوره  در روش دوم:

                       

روشهاي آموزش و یادگیری
روش آموزش و یادگیری در موسسات سنتی عموما"مبتنی بر شیوه کلی " استاد یا محتوی محوری " است ودانشجو یا فراکیر نقش محوری در یاد گیری ندارد در این روش محوریت فعالیتهای آموزشی اغلب روی استاد متمرکز بوده و اطلا عات از استاد به دانشجو منتقل میشود ( یادگیری غیرفعال). بعلاوه در محیط‌های آموزش سنتی، بیشتر وقت فراگیران صرف شرکت در کلاس‌های درس و همچنین رفت و برگشت به کلاس و دانشگاه صرف می‌شود در حالی که معمولاً یادگیری درخارج از کلاس صورت می‌گیرد.
با تحولی که امروزه در شیوه ها و متدلوژی های یاد گیری انجام شد است روشهای یادگیری کاملا تغییر یافته است ویادگیری الکترونیکی پیشگام در این امر مهم است.
در دوره‌های آموزش الکترونیکی محوریت یادگیری متمرکز برفراگیر و مبتنی بر "خواندن و نوشتن و مهارت آموزی" است. بیشتر اطلاعات ( سوالات ) ازطرف فراگیر به مربی منتقل می‌شود.
در این محیط فراگیر خود فرایند یادگیری مطلوب را به کمک استاد ایجاد خواهد کرد و از این‌رو در فرایند یادگیری فعالتر خواهد بود. فراگیران مسئولیت بیشتری نسبت به یادگیری خود داشته و استاد بیشتر وقت خود را صرف فراهم نمودن منابع آموزشی و حمایتی خواهد کرد تا ارائه محتوی. بعلاوه بسیاری در اوقات رفت وآمد ها صرفه جوئی می شود وزمان ومکان یاد گیری توسط فراگیر تعیین می شود در نتیجه میتوان گفت در یادگیری الکترونیکی (E-Learning) آموزش و بلکه دانشگاه در خدمت دانشجو خواهد بود.

مزیت های اصلی یادگیری Online عبارت است از:
- فراهم نمودن قابلیت دسترسی 24/7 (هفت روز هفته و بیست و چهار ساعت شبانه‌روز)،
- حذف زمان و مکان در یادگیری، کاهش هزینه‌ها و افزایش امکان دستـرسی آسان بـه منـابع گستـرده علمی موسسات و بنگـاههای معتبـر خارجی، 
- افزایش مهارت‌های فراگیران ومدیران بنگاهها درزمینه کامپیوتر و اینترنت، 
-  اطلاعات روزآمد مبتنی بر جدیدترین دستاوردهای علمی و عملی جهان 
- و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا و ملاحظه استانداردهای جهانی.

برهمین اساس روش‌هاي آموزش دانشگاه مبتني بریادگیری در بستر e-Learning خواهد بود و تلاش خواهد شد كه كليه متون درسي (Text) و فعاليتهاي آموزشي از طريق شبكه آموزش و LMS دانشگاه براي همه دانشجويان قابل دسترسي باشد و دانشجويان بتوانند با استفاده از پرتال Portal ) ( آموزشي دانشگاه و از طريق اينترنت بصورت Virtual در هر زمان و مكان وظايف آموزشي خود را دنبال كنند. افراديكه در اين دوره ها پذيرفته مي‌شوند، مفروض است که بايد حداقل دوره كارشناسي را در يكي از رشته‌هاي تخصصی مرتبط را گذرانده و با مهارت های پایه در این حوزه آشنائي پيدا كرده باشند.
اين افراد پس از فرا گرفتن دانش مديريت و تمرين مهارتهاي مديريت فناوری اطلاعات در اين دوره، نيروهاي ارزنده‌اي خواهند شد كه مي‌توانند با تركيب دانش تخصصي و مديريتي خود در جهت تحقق هدفهاي بالا نقش مهمي در بهبود مديريت جامعه ايفا نمايند.

دست‌آوردها:
فارغ‌التحصيلان اين دوره با فراگيري دانش و فنون مديريت قادر خواهند بود در زمينه‌هاي ذيل فعاليت نمايند: 
-  توانائی اداره امور سازمانهاي توليدي و اجتماعي در جهت كمك به مديران اين بنگاهها براي اداره مؤثرتر موسسات خود. 
- اداره و راهبري مؤثر و كارآمد يك بنگاه يا يك بخش تخصصي از آن نظير بخش‌هاي توليد، تحقيق و توسعه، مالي، فروش، منابع انسانی و ارتباطات واطلاعات.
- ايجاد تحول در يك بخش تخصصي سازمان با تجديد تشكيلات، رويه‌ها و شيوه‌هاي اداري آن بخش
- كارآفريني در يك موسسه براي شروع فعاليتهاي جديد يا ايجاد و اداره بنگاههای جديد

مولفه های آموزشی :
سنجش آغازین : نیازسنجی آموزشی بر اساس مولفه ها و معلومات اولیه فراگیران و نیازهای کاری و شغلی آنان
درس الکترونیکی : محتوای الکترونیکی دروس آموزشی(content) که به صورت هفتگی قابل دسترس از طریق زیرساختهای الکترونیکی
(Portal) می باشد.(کلاس های Offline)
ساعات حضوری : برگزاری کلاس های درسی بفرم سنتی و بصورت حضوری برای رفع اشکال و بسط و شرح مطالب
کلاس الکترونیکی : برگزاری کلاس ها به صورت الکترونیکی در ساعات معین به صورت برخط (کلاس های online)
مطالعه موردی(case study): مطالعه موضوعی و موردی بر اساس نیلزهای صنعت برق و نیازهای کاری شرکت کنندگان
میز گرد متخصصین : در پایان دوره برای شرح و بسط و دریافت نوآوریها علاوه بر مدرس از متخصصین صاحب نظر دیگری دعوت می شود که در یک یا چند جلسه 4 ساعته به بحث و بررسی موضوع بپردازند.
پروژه پایانی : هر کدام از فراگیران یک پروژه با توجه به نوع کار و مسئولیت خود و در رابطه با درس با هدایت مدرس و کمک مدرس برای تفهیم بیشتر انجام می دهند.
میز کمک فنی : نیازهای فنی فراگیران با استفاده از ابزارها و سیستم ها از طریق E-mail ،تلفن و فکس و عندالزوم جلسات حضوری برگزار و تامین می شود.
راهنمای برخط : هر کدام از دانشجویان نیازهای درس خود را می توانند از طریق E-mail,LMS,... مدرس یا کمک مدرس سوال نمایند و پاسخ لازم را دریافت دارند.
گزارش فردی و نهایی : برای هر کدام از داوطلبان یک گزارش کامل شامل سطح سنجی اولیه ،پیشرفت تحصیلی ،میزان حضور در کلاسهای الکترونیکی و حضوری ،وضع پروژه و امتحان نهائی و نیازهای آموزشی تهیه می شود.