Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 از صبح امروز آغاز شد و برخی
  پیرو اطلاعیه معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، طی هماهنگی های انجام شده، بازدید تخصصی ازتصفیه خانه
دفتر کانون دانش آموختگان مهرالبرز  با هدف بهره گیری از استعدادها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان موسسه آموزش
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی آل

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 از صبح امروز آغاز شد و برخی
  پیرو اطلاعیه معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، طی هماهنگی های انجام شده، بازدید تخصصی ازتصفیه خانه
دفتر کانون دانش آموختگان مهرالبرز  با هدف بهره گیری از استعدادها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان موسسه آموزش
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی آل
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)