Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
اداره آموزش مهرالبرز طی اطلاعیه ای به دانشجویان متقاضی پژوهش محوری جدول بازه زمانی فرایند تصویب طرح پژوهشی دوره
معاونت دانشجویی-فرهنگی موسسه آموزش عالی مهرالبرز ، با تدریس جناب آقای بهزاد حسین عباسی ، مشاور بیش از 160 سازمان در
    شوراي صنفي دانشجويان مهرالبرز به عنوان مهمترين پل ارتباطي دانشجويان و دانشگاه در جهت تامين
    به گزارش واحد روابط عمومی مهرالبرز در این بازدید که در قالب جلسه ای چند ساعته که در محل موسسه
  به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ های 4 و 5

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
اداره آموزش مهرالبرز طی اطلاعیه ای به دانشجویان متقاضی پژوهش محوری جدول بازه زمانی فرایند تصویب طرح پژوهشی دوره
معاونت دانشجویی-فرهنگی موسسه آموزش عالی مهرالبرز ، با تدریس جناب آقای بهزاد حسین عباسی ، مشاور بیش از 160 سازمان در
    شوراي صنفي دانشجويان مهرالبرز به عنوان مهمترين پل ارتباطي دانشجويان و دانشگاه در جهت تامين
    به گزارش واحد روابط عمومی مهرالبرز در این بازدید که در قالب جلسه ای چند ساعته که در محل موسسه
  به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ های 4 و 5
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)