02 بهمن

پذیرش چهار مقاله از اعضای کلینیک مدیریت پروژه مهرالبرز در ژورنال های معتبر بین المللی

خواندن

785 دفعه

معاونت پژوهش و همکاری های علمی مهرالبرز خبر انتشار چهار مقاله جدید از اعضای کلینیک مدیریت پروژه و ساخت مهرالبرز را داد.
به گزارش این معاونت چهار مقاله جدید ارایه شده توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان مهرالبرز که در کلینیک مدیریت پروژه و ساخت زیر نظر آقای دکتر سقط فروش تهیه و تدوین شده بود، برای چاپ در ژورنال های  معتبر مورد پذیرش واقع شده است و اطلاعات این مقالات روی وبسایت ژورنال قرار گرفته است که لینک آن نیز در ادامه معرفی می گردد.

 

  • •    Jadidoleslami, Samereh, Saghatforoush, Ehsan, Heravi, A, Preece, Christopher. (2018) Evaluating the Existing Barriers in Implementing Constructability. Civil Engineering Journal, Vol 4, No 12, pp 2864-2875
  • •    Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza, Preece, Christopher. (2018) Evaluating the barriers to the presence of operation and maintenance contractors in the pre-occupancy stages of infrastructure projects: A case study of road infrastructure projects. Int. J. Advanced Operations Management, Vol. 10, No. 4, pp 345-369
  • •    Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza, Preece, Christopher. (2018) Evaluating Solutions to Facilitate the Presence of Operation and Maintenance Contractors in the Pre-Occupancy Phases: A Case Study of Road Infrastructure Projects. International Journal of Construction Management (published online 28Dec2018)
  • •    Jadidoleslami, Samereh, Saghatforoush, Ehsan, Zare Ravasan, Ahad. (2018) Constructability Obstacles: An Exploratory Factor Analysis Approach. International Journal of Construction Management (published online 03Dec2018)


 

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)