21 ارديبهشت

استراتژی های برنامه توسعه و عملیاتی مهرالبرز در سال 1398 بازنگری شد

خواندن

467 دفعهبه گزارش دفتر نظارت و راهبردی مهرالبرز،پیرو مصوبه جلسه 475 هیات رئیسه تغییرات استراتژی برنامه توسعه و عملیاتی در سال 1398 در چهار حوزه استراتژیک و 22 استراتژی تصویب شد.
هدف از بازنگری استراتژی های موسسه در سال جدید، بهبود کیفیت در ارائه خدمات آموزشی به پذیرفته شدگان و دانشجویان و توسعه همکاری با موسسات آموزشی، سازمان ها، دانشگاه ها در خصوص گسترش آموزش الکترونیکی در کشور است.
در سال 98 حوزه استراتژیک توسعه ظرفیت کسب و کار مهرالبرز در دو سطح ملی و بین المللی و حوزه استراتژیک تبدیل موسسه به قطب یادگیری الکترونیکی کشور در اولویت اول برنامه ریزی و بودجه قرار بگیرد.
مهرالبرز در سال 1398 برنامه های خود را در 22 استراتژی دنبال خواهد کرد، و استراتژی های "توسعه فعالیت های کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو ایران" و "بهبود تحول دیجیتال مهرالبرز در راستای دانشگاه دیجیتال"  به جمع استراتژی ها اضافه شده است تا در راستای تحقق چشم انداز موسسه تا 1400 در حوزه تبدیل مهرالبرز به قطب یادگیری الکترونیکی کشور گامی محکم تر از پیش بردارد.
"توسعه مستمر کیفیت خدمات موسسه"، "توسعه موسسه به عنوان سازمان یادگیرنده"، توسعه ظرفیت کسب و کار در دو سطح ملی و بین المللی در موسسه"، و تبدیل موسسه به قطب یادگیری الکترونیکی کشور" از جمله حوزه های استراتژیکی مهرالبرز در سال 1398 است.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)