19 آبان

چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهش مهرالبرز برگزار گردید

خواندن

255 دفعه

به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهش موسسه با حضور آقایان دکتر عبادی، دکتر نظری، دکتر زندیه، دکتر جهانی، دکتر جعفرزاده، دکتر فرصت کار و سرکار خانم دکتر امین صالحی در تاریخ یکشنبه 12 آبان 98 برگزار گردید. در این جلسه موضوعات مربوط به آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی تمام وقت و برنامه های مربوط به بزرگداشت هفته پژوهش مطرح گردید و به اتفاق آرا موارد زیر به تصویب رسید. 
کلیات آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی تمام وقت که برگرفته از مقررات وزارت علوم و دستورالعمل های اجرایی چندین دانشگاه مادر کشور بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب گردید. همچنین در خصوص برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش با توجه به پیشنهادی اعضا مقرر گردید موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:
فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه پژوهشی 
برگزاری وبینار و کارگاه توسط اساتید، دستیاران و دانشجویان
انتخاب و معرفی استاد نمونه پژوهشی (از اساتید مؤسسه و اساتید همکار)
انتخاب دستیار نمونه پژوهشی 
انتخاب پایان نامه برتر 
محتوای برتر آموزشی
جشن مربوط به هفته پژوهش (تاریخ پیشنهادی 24یا 25 آذرماه)
 
 
روابط عمومی مهرالبرز
 
 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)