21 دی

رشته "مديريت مخازن نفت "درمهرالبرز برای سال تحصيلی آينده راه اندازی می شود

خواندن

198 دفعه

 

 
 
جلسه هم اندیشی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای راه اندازی رشته مدیریت مخازن هیدروکربوری و برگزاری دوره های تخصصی و حرفه ای در صنعت نفت کشور و همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت در محل اطاق جلسات مهرالبرز با حضور ریاست و مسئولین
مؤسسه و معاونین و مدیران ارشد صنعت نفت برگزار گردید.
 
در این جلسه با راه اندازی رشته مدیریت مخازن هیدروکربوری، به عنوان اولین و تنها دانشگاه در کشور که این رشته ارائه می گردد،  برای سال تحصیلی آینده موافقت گردید. همچنین موضوع شناسایی و برقراری ارتباط جهت همکاری و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی مجازی و حضوری برای بخش صنعت نفت با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این خصوص پیشنهاد های زیر جهت برگزاری دوره ها ارائه گردید:
 
طراحي دوره آموزشي تخصصي مدیریت پروژه وMBA ویژه صنعت نفت
برقراری ارتباط با موسسهIFPفرانسه در راستای همکاری های مشترک در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ویژه صنعت نفت
 
 
لازم به ذکر است که با موافقت نمایندگان محترم پژوهشگاه صنعت نفت امضای تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت در راستای استفاده از امکانات پژوهشگاه جهت پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مورد تأیید و موافقت قرار گرفت.
. مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز امیدوار است که در سال آینده موفق شود كه نسبت به راه اندازی رشته مدیریت مخازن هیدروکربوری و دوره های تخصصی و حرفه ای در صنعت نفت کشور راهمکاری با پژوهشگاه صنعت نفت توفيق یابد.
 
روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)