اولویت های پژوهشی موسسه آموزش عالی مهرالبرز

1.        تدوین مدل کسب و کار جهت تنوع منابع مالی موسسه
2.        طراحی سامانه جامع خدمات مشاوره آنلاین و پشتیبانی تحصیلی
3.        ارائه مدل مفهومی جهت افرایش مشارکت دانشجویان و دانش آموختگان در فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی
4.        طراحی مدل تحلیل احساسات محتوای دانشجویان در تالارهای گفتگو
5.        شناسایی و اولویت بندی کاربردهای Big Data در یادگیری الکترونیکی
6.         استخراج و مدل سازی شاخص های موفقیت و شکست یادگیری موبایل
7.        طراحی دستیار آموزشی هوشمند همراه بر مبنای مودل
8.        شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه دانشجویان در امر پژوهش در دانشگاه‌های الکترونیکی(مطالعه موردی: مؤسسه آموزش عالی مهر البرز)
9.        شناسایی عوامل مؤثر بر رتبه بندی دانشگاه های الکترونیکی و چگونگی ارتقاء آن(مطالعه موردی:  مؤسسه آموزش عالی مهر البرز)
10.     طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی
11.     تحلیل مخاطب (یادگیرنده) در آموزش عالی الکترونیکی
12.     بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح داوطلبان دوره های رسمی در انتخاب یک دانشگاه الکترونیکی (مطالعه موردی مهرالبرز)
13.     رتبه بندی عوامل بازاریابی موثر بر جذب دانشجویان بیشتر در دانشگاه های الکترونیکی (مطالعه موردی مهرالبرز)
14.     تاثیر شبکه های اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های الکترونیکی (مطالعه مورد مهرالبرز)
15.     طراحی و اعتبارسنجی مدل تبلیغات الکترونیک برای هدایت رفتار دانشجویان (مطالعه موردی مهرالبرز)

ارتباط با دفتر امور پژوهشی و منابع یادگیری موسسه

برای کسب اطلاعات بیشتر و اراتباط با دفتر امور پژوهشی و منابع یادگیری موسسه می توانید با پست الکترونیک ذیل مکاتبه نمایید.

  • ro[at]mehralborz.ac.ir
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)