اتحادیه های عضو خارجی

 • اتحادیه بین المللی آموزش از راه دور (ICDE)
 • اتحادیه دانشگاه‌های الکترونیکی آسیا
 • اتحادیه بین المللی آموزش از راه دور (ICDE)

  سال عضویت: 1394

  نوع عضویت: خارجی

   توضیحات : مهرالبرز به عنوان نخستین موسسه آموزش عالی الکترونیکی ج.ا.ایران به عضویت رسمی سازمان جهانی آموزش از راه دور به عنوان بزرگترین اتحادیه بین المللی در زمینه یادگیری الکترونیکی در آمده است

  لینک

  اتحادیه دانشگاه‌های الکترونیکی آسیا

  سال عضویت: 1386

  عضویت: خارجی

  توضیحات:  مهم ترین قطب سیستم انتقال دروس آسیایی .

  لینک

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)