نمودار معاونت آموزشی

 

معاونت آموزشي
معاونت آموزشي واحد رسالت انجام صحيح فرايند پذيرش، آموزش و تكميل دوره تحصيلي دانشجويان را بر عهده دارد و از يك طرف با آحاد دانشجويان شاغل به تحصيل و فعال و از طرف ديگر با جامعه اعضاي محترم هيأت علمي و اساتيد تعامل دارد.  
معاونت آموزشي وظيفه برنامه ريزي، اداره و هدايت کليه امور آموزشي و نظارت بر حسن اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي ، تصميم گيري درباره مسائل آموزشي، سياست گذاري و اتخاذ تمهيدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کيفيت آموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي و ارزيابي آنها و همچنين امور مربوط به اعضاي هيات علمي موسسه را برعهده دارد.
برخي از وظايف و اختيارات اين معاونت به شرح زيل است :
•    ابلاغ کليه مصوبات مربوط به شوراي آموزشي و همچنين مقررات و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي رياست موسسه به دانشکده ها و حوزه هاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
•    همکاري اداره و نظارت بر حسن اجراي کليه سياست ها، مقررات و فرآيندهاي آموزش موسسه منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه
•    تهيه و تنظيم سياست ها، خط مشي ها و چشم انداز آموزشي و پيگيري مراحل تصويب، ابلاغ، اجرا و روز آمد سازي آنها
•    برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشکده با حضور مديران محترم گروه ها جهت دستيابي به راه هاي بهبود کيفي و کمي آموزش و حل مشکلات آموزشي

كميته كيفيت
اين كميته با هدف ارتقاي مستمر كيفيت ارايه خدمات به ذينفعان از طريق استقرار و بكارگيري استانداردهاي اعتباربخشي در بستر سيستم يادگيري وظايف زير را بر عهده دارد:
•    هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي مرتبط با بهبود كيفيت در كل مؤسسه
•    به روزرساني، ارائه فهرست اولويت ها و شاخص هاي بهبود كيفيت در كل مؤسسه
•    آموزش مباحث مربوط به بهبود كيفيت (كيفي و كابردي) به تمام كاركنان مؤسسه
•    بررسي مستمر و پايش نرخ ماندگاري و انصراف از تحصيل دانشجويان
•    بررسي و پايش ضوابط توليد محتوي الكترونيكي دروس
•    بررسي راه هاي بهبود كيفيت خدمات اعضاء هيئت علمي (تمام وقت، وابسته و همكار) و دستياران آموزشي
•    پايش و ارزشيابي برنامه بهبود كيفيت كل مؤسسه


شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي
شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي به منظور سياست‌گذاري و تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي و ارائه پيشنهاد و تعيين راه‌ کارهاي مناسب جهت رشد و اعتلاي دوره‌ هاي تخصصي تشکيل مي‌شود‌.
برخي از  وظايف شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي عبارت است از‌:
•    سياست گذاري و تدوين برنامه‌ها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تحصيلات تکميلي
•    همکاري در جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي دانشگاه، تصميمات هيات رئيسه و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب
•    ارائه پيشنهاد طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي کوتاه مدت و بلند مدت  
•    بررسي و ارائه پيشنهاد تاسيس رشته هاي تحصيلات تکميلي جديد
•    بررسي کليه امور آموزشي و پژوهشي دانشجويان
•    بررسي و اظهار نظر در باره ساير موارد ارجاعي به شوراي تحصيلات تکميلي

مديريت اداره آموزش
اداره آموزش تحت نظارت مستقيم معاونت آموزشي كليه امور آموزشي دانشجويان را بر عهده دارد.
  برخي از وظايف اداره آموزش عبارت است:
•    هماهنگي با سازمان سنجش آموزش كشور و دريافت اسامي پذيرفته شدگان و موارد مرتبط
•    انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، دريافت و ثبت نمرات و درخواست انصراف تحصيلي دانشجويان
•    استعلام ريز نمرات و مدارک پايه دانشجويان
•    پاسخ به استعلام کليه موسسات و ارگان ها در خصوص دانشجويان موسسه
•    نظارت بر تشکيل کلاس هاي حضوري  
•    برگزاري امتحانات پايان نيمسال و نظارت بر اجراي ارزشيابي استادان و دستياران توسط دانشجويان و ورود به موقع نمرات در کارنامه مجازي
•    حل مشکلات آموزشي دانشجويان مطابق مقررات آموزشي از طريق شوراي آموزشي  
•    تعيين شماره دانشجويي و صدور کارت دانشجويي
 
   
اداره برنامه ريزي و ارزشيابي كيفيت يادگيري
 ارزشيابي عبارت است از يك فرايند نظام مند براي جمع آوري، تحليل و تفسيراطلاعات كه تعيين كننده صحت و ميزان تحقق اهداف مورد نظر مي باشد. ارزشيابي در مفهوم كلي به تعيين ارزش براي پديده مورد بررسي و داوري درباره آن گفته مي شود. مهمترين ابزار دستيابي به كيفيت، ارزشيابي است. به وسيله ارزشيابي ماهيت مشكلات و بن‌بست‌هايي كه در حين اجراي برنامه پديد مي‌آيند شناخته مي شود.
اهم وظايف اداره برنامه ريزي و ارزشيابي كيفيت يادگيري عبارت است از :
•    طراحي و اجراي ارزشيابي از اساتيد و دستياران و محتوي و تهيه گزارش هاي مربوطه  
•    نظرسنجي دانشجويي در پايان هر جلسه كلاس حضوري و ارسال نتايج به معاونت آموزشي و مدير آموزش و مديران گروه ها  
 هدف از ارزيابي اساتيد و دستياران، شناخت توانايي‌ها و مهارت‌هاي آنان مي باشد و علاوه بر آن، نتايج اين ارزيابي به منظور ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش، انتخاب‌ها و انتصاب‌هاي آتي دانشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد.  همچنين اساتيد و دستياران نمونه در جشن هاي سالانه معرفي و ايشان تقدير مي شود.

اداره دانش آموختگان
رسيدگي کليه امور فارغ التحصيلي دانشجويان مقطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري به عهده اين اداره مي باشد.
برخي از وظايف کارشناس دانش آموختگان عبارت است از :
•    صدور گواهي موقت
•    صدور معرفي به نظام وظيفه
•    صدور گواهي رتبه و معدل فارغ التحصيلي
•    صدور تاييديه تحصيلي
•    صدور دانشنامه
•    پاسخگويي به استعلام هاي سازمان ها و دانشگاههاي ديگر
•    حفظ و نگهداري اسناد و مدارک دانش آموختگان
•    پيگيري دانشنامه دانش آموختگان

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)