مدل یادگیری-یاددهی

 • کتاب فرآیندهای یادگیری-یاددهی در مهرالبرز
 • مدل آموزشی مهرالبرز
 • کتاب فرآیندهای یادگیری-یاددهی در مهرالبرز

  مقدمه کتاب:

    یادگیری الکترونيکی روشی نوین در یاددهی -یادگیری است که در بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه می‌گردد. مهم‌ترین ویژگی های نظام‌ یادگیری الکترونیکی " انعطاف‌پذیری" و "تمرکز بر یادگیرنده" در فرایند یاددهی- یادگیری است. در عین‌حال یادگیری الکترونیکی یک سیستم و زیر نظام آموزش عالی محسوب می شود، به نحوی که ارائه باکیفیت و اثربخش این دوره¬ها مستلزم توجه به تمامی مؤلفه‌های مرتبط با طراحی و اجرای سیستم یادگیری الکترونیکی می باشد.
   در اين راستا بهره‌گیری از ویژگی‌های این زیر نظام آموزشی در آموزش عالی كشور موجب بهره‌وری و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای اساسی جامعه امروز و فردا، ارتقاء و بهبود نظام آموزش عالی ،افزایش بهره‌وری، نوسازي ابزارها و شیوه‌های آموزشی و همچنین توسعه کمی و کیفی آموزش عالی می شود.
  بر همین اساس این راهنما جهت تبیین بیشتر موضوع  و راهنمایی به منظور فعالیت مؤثرتر در بستر الکترونیکی تدوين و ارائه می‌گردد.

  کلیه حقوق معنوی و حقوقی این فایل متعلق به موسسه آموزش عالی مهرالبرز می باشد

  دریافت کتاب فرآیندهای یادگیری-یاددهی در مهرالبرز

  مدل آموزشی مهرالبرز

  مقدمه :

    مدل آموزشی موسسه آموزش عالی مهرالبرز در قالب فایل ارائه پرزی، آماده گردیده است که اجزا آن برسه حوزه اساسی متمرکز می باشد.

  • حوزه اول: پداگوژی
  • حوزه دوم: تکنولوژی
  • حوزه سوم: مدیریت

  و این مدل در واقع یک مدل سه وجهی است که در ده مولفه مرتبط و مکمل یک سیستم و نظام یکپارچه یادگیری در مهرالبرز را تشکیل می دهد.
  لازم به ذکر است به دلیل نوع فرمت فایل  پرزی می بایست بر روی سیستم کامپیوتری مشاهده گردد

  کلیه حقوق معنوی و حقوقی این فایل متعلق به موسسه آموزش عالی مهرالبرز می باشد

  دریافت فایل آشنایی با مدل آموزشی مهرالبرز

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)