ارزشيابي عبارت است از يك فرايند نظام مند براي جمع آوري، تحليل و تفسيراطلاعات كه تعيين كننده صحت و ميزان تحقق اهداف مورد نظر مي باشد. ارزشيابي در مفهوم كلي به تعيين ارزش براي پديده مورد بررسي و داوري درباره آن گفته مي شود. مهمترين ابزار دستيابي به كيفيت، ارزشيابي است. به وسيله ارزشيابي ماهيت مشكلات و بن‌بست‌هايي كه در حين اجراي برنامه پديد مي‌آيند شناخته مي شود.
اهم وظايف اداره برنامه ريزي و ارزشيابي كيفيت يادگيري عبارت است از :
•    طراحي و اجراي ارزشيابي از اساتيد و دستياران و محتوي و تهيه گزارش هاي مربوطه  
•    نظرسنجي دانشجويي در پايان هر جلسه كلاس حضوري و ارسال نتايج به معاونت آموزشي و مدير آموزش و مديران گروه ها  
 هدف از ارزيابي اساتيد و دستياران، شناخت توانايي‌ها و مهارت‌هاي آنان مي باشد و علاوه بر آن، نتايج اين ارزيابي به منظور ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش، انتخاب‌ها و انتصاب‌هاي آتي دانشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد.  همچنين اساتيد و دستياران نمونه در جشن هاي سالانه معرفي و ايشان تقدير مي شود.

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)