مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

هدف از این رشته عبارت است از آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.

گرایشهای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش‌های مختلفی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات (مصوبه مورخه 24 تیر 1394 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارتند از: بازاریابی ، بازرگانی بین المللی* ، تجارت الکترونیکی ، مدیریت استراتژیک ، بازرگانی داخلی و کارآفرینی. تا پیش از این گرایشهای مالی، بیمه و تحول نیز جزو گرایشهای رشته بازرگانی بود. در سرفصل های موجود در سایت وزارت علوم نام این رشته بازرگانی بین المللی ذکر شده اما در دفترچه کنکور ارشد 95 با نام بازاریابی بین المللی پذیرش صورت گرفته است.
 

گرایش کارآفرینی
تفاوت گرایش های مختلف رشته مدیریت بازرگانی مانند سایر رشته های کارشناسی ارشد مدیریت در دروس تخصصی هر گرایش است. "مبانی نظریه های کارآفرینی"، "بازاریابی نوآورانه و کارآفرینی"، "کارآفرینی در بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات" و "مدیریت کسب و کارهای کوچک"، 4 درس تخصصی این گرایش هستند که در قالب 8 واحد ارائه می گردند. راه اندازی کسب و کارهای نوپا (Startups)که مبتنی بر تجاری سازی ایده های خلاق کارآفرینان صورت می گیرد نیازمند دانش و مهارت های خاصی است. دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی با تکیه بر آموزش های تخصصی که در گرایش کارآفرینی می بینند، توانمندی های اولیه لازم برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا و فعالیت در اکوسیستم کارآفرینی کشور را پیدا می کنند.

 

امتیازات خاص رشته

  • کاربردی بودن رشته
  • نیاز روزافزون کسب و کارهای کوچک و متوسط و بزرگ به این رشته
  • تقاصای رو به افزایش موسسات و شرکتها برای جذب متخصصان ابن رشته
  • زمینه کاری بسیار گسترده

هدف از این رشته عبارت است از آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.

گرایشهای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش‌های مختلفی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات (مصوبه مورخه 24 تیر 1394 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارتند از: بازاریابی ، بازرگانی بین المللی* ، تجارت الکترونیکی ، مدیریت استراتژیک ، بازرگانی داخلی و کارآفرینی. تا پیش از این گرایشهای مالی، بیمه و تحول نیز جزو گرایشهای رشته بازرگانی بود. در سرفصل های موجود در سایت وزارت علوم نام این رشته بازرگانی بین المللی ذکر شده اما در دفترچه کنکور ارشد 95 با نام بازاریابی بین المللی پذیرش صورت گرفته است.
 

گرایش کارآفرینی
تفاوت گرایش های مختلف رشته مدیریت بازرگانی مانند سایر رشته های کارشناسی ارشد مدیریت در دروس تخصصی هر گرایش است. "مبانی نظریه های کارآفرینی"، "بازاریابی نوآورانه و کارآفرینی"، "کارآفرینی در بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات" و "مدیریت کسب و کارهای کوچک"، 4 درس تخصصی این گرایش هستند که در قالب 8 واحد ارائه می گردند. راه اندازی کسب و کارهای نوپا (Startups)که مبتنی بر تجاری سازی ایده های خلاق کارآفرینان صورت می گیرد نیازمند دانش و مهارت های خاصی است. دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی با تکیه بر آموزش های تخصصی که در گرایش کارآفرینی می بینند، توانمندی های اولیه لازم برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا و فعالیت در اکوسیستم کارآفرینی کشور را پیدا می کنند.

 

امتیازات خاص رشته

  • کاربردی بودن رشته
  • نیاز روزافزون کسب و کارهای کوچک و متوسط و بزرگ به این رشته
  • تقاصای رو به افزایش موسسات و شرکتها برای جذب متخصصان ابن رشته
  • زمینه کاری بسیار گسترده

 

 

 

 


 

به زودي در دسترس خواهد بود

آینده شغلی

فیلم مصاحبه با دانشجویان به زودي در دسترس خواهد بود

بزودی

 

 

 

 

 

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)