مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک فناوري تواناساز و فرابخشي در تمامي حوزههاي اجتماعي, اقتصادي و کسب و کار مطرح ميباشد. در هزاره سوم فناوري اطلاعات يکي از عمده‌ترين محورهاي تحول و توسعه در دنيا محسوب مي‌شود. امروزه دستاوردهاي ناشي از فناوري اطلاعات چنان با زندگي بشر تلفيق گرديده که توقف در مسير آن باعث ايجاد اختلال در جامعه و حتي رفاه و آسايش جامعه بشري ميشود. از اين‌رو بسياري از کشورها جهت عموميت بخشيدن به استفاده از فناوري اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلاني زده‌اند که آموزش آکادميک فناوري اطلاعات يکي از اين موارد است.
نگاه فني و جامع به چرايي (Why), چيستي (What) و چگونگي (How) فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حوزه اکادميک در رشته مهندسي فناوري اطلاعات تبيين شده است. اين رشته در سه مقطع کارشناسي, کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي امروزه در دانشگاههاي معتبر ارائه ميگردد. مطالعه، طراحي، ساخت، راه‌اندازي، نگهداري سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، جمع‌آوري، سازمان‌دهي، طبقه‌بندي و انتقال اطلاعات، مهم‌ترين اهدافي است که مهندسي فناوري اطلاعات آن را دنبال مي‌کند.
 مهندسي فناوري اطلاعات رشته‌اي است كه هدف آن پر كردن فاصله مابين علوم  رايانه و كاربردهاي آن در کسب و کار و سازمانها است. در اين رشته كارشناساني تربيت مي‌شوند كه هم با علوم نرمافزاري و سختافزاري و فناوريهاي اطلاعاتي آشنا هستند و هم با اصول مديريت سازماني آشنايي دارند. اين رشته با توجه به نيازهاي موجود در سالهاي اخير در دانشگاه‌هاي كشور تاسيس شده و رو به رشد است.

اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايش‌هاي زير است:

1.    تجارت الكترونيكي
2.    مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
3.    معماري سازماني
4.    توليد نرم افزار
5.    امنيت اطلاعات
6.    شبكه‌هاي كامپيوتري
7.    مهندسي (IT)
8.    فناوري اطلاعات پزشکي

 

 

 

 

 

 


تجارت الكترونيكي (E-Commerce) مفهوم و جريان قدرتمندي است كه زندگي اجتماعي و اقتصادي بشر را دستخوش تغييرات اساسي كرده است. تجارت الكترونيكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است. اين سبك از تجارت به دليل مزايا و منافع سرشاري كه براي انسان داشته، به سرعت در حال گسترش است و امروزه بيش از 35 درصد حجم اقتصاد جهان در حوزه تجارت الکترونيکي مبادله ميشود. ميتوان به قطعيت ادعا كرد كه تجارت الكترونيكي بسياري از محدوديت هاي تجارت و کسب و کار سنتي را از پيش روبرداشته است و نه تنها فرم و شكل ظاهري تجارت سنتي را بلكه مدل و محتواي تجارت و کسب و کار را نيز دستخوش تغييرات خود كرده است.
طراحي و پيادهسازي بازارها (Marketplace)، حراجها (E-Tenders) و فروشگاههاي مجازي (E-Shop) كه هيچ مكان فيزيكي را اشغال نكردهاند و در عين حال امكان بازديد و گردش در اين بازارها در هر زماني و از هر نقطه از جهان بدون ترك منزل ميسر است و همچنين فرايند انتخاب و سفارش خريد كالاهايي كه در نقاط مختلف جهان پردازش و توليد ميشوند و در شبكه اينترنت تبليغ مي شوند از طريق پرداخت هاي الكترونيكيفراهم شده است. همه اين گزينه ها سبب شدهاند كه تجارت الكترونيكي (E-Commerce) معجزه قرن تلقي شود.
از نظر علمي و آکادميک تجارت الکترونيکي بدين صورت تعريف شده است: "خريد (buy) و فروش (sell) و مبادله (Exchange) كالا (product)، خدمات (services) و اطلاعات (Information) از طريق شبكه هاي رايانهاي از جمله اينترنت". مدلهاي تجارت الكترونيك فرايندهاي متنوعي مانند مبادله، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرح هاي تجاري و مهندسي و خدمات پس از فروش را نيز در بر مي گيرد. مدلهاي متفاوتي مانند تجارت بنگاهها با مشتريان (B2C) بنگاهها با بنگاهها (B2B) دولت با بنگاهها (G2B) و ... در حوزه تجارت الکترونيکي وجود دارند که چنانچه مفهوم تواناسازي و مکانيزه کردن فرايندهاي داخلي سازمانها و بنگاهها را نيز در بر گيرد مفهوم کسب و کار الکترونيکي شکل خواهد گرفت.
ويژگي اصلي اين نوع از تجارت تسهيل فرآيندهاي تجاري، حذف فرآيندهاي غيرضروري و زائد در انجام امور بازرگاني و كاهش هزينه ها از طريق بهبود و افزايش هماهنگي، كاهش هزينه هاي اداري خصوصاً هزينه مكاتبات و نيز بهبود دسترسي به بازار و افزايش تنوع براي مشتريان است.
امروزه تجارت الکترونيکي بر بستر فناوريها و ابزارهاي نوين مانند وب 2، شبکههاي اجتماعي، تلفنهاي همراه، عاملهاي هوشمند، پايگاه داده معناي و فضاي مجازي سه بعدي در حال تکوين و پيادهسازي، لذا وجود متخصصان فناوري اطلاعات که مفاهيم تجارت و کسب و کار را درک نموده و بر طراحي سيستمها و ابزارها مسلط ميباشند، براي توسعه تجارت الکترونيکي در هر کشور ضروري ميباشد.
در دانشگاه مهر البرز با بهرهگيري از تجارب رشتههاي مديريت فناوري اطلاعات در گرايشهاي سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته، مديريت دانش و منابع اطلاعاتي و همچنين رشته مهندسي فناوري اطلاعات و رشته MBA، گرايش جديد تجارت الکترونيکي در رشته مهندسي فناوري اطلاعات طراحي و اجرا گرديده است.

فارغالتحصيلان گرايش تجارت الکترونيکي رشته مهندسي فناوري اطلاعات، با توجه به دانش، تخصصها و مهارتهايي که در دوران تحصيل کسب مينمايند ميتواند در بخشهاي ذيل مشغول به کار شوند:
1.    کارشناس مطالعه، بررسي و امکان سنجي طرحهاي تجارت الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي
2.    طراح و کارشناس راه حلهاي تجارت الکترونيکي براي بنگاهها
3.    طراح و تحليلگر راهحلهاي بازارهاي الکترونيکي و فروشگاهاي الکترونيکي
4.    معمار ايجاد بسترهاي مورد نياز کسب و کار الکترونيکي در سازمانها
5.    معمار ايجاد خدمات الکترونيکي در بنگاهها و سازمان
6.    کارشناس جمع آوري، سازمان دهي، طبقه بندي اطلاعات تجاري
7.    کارشناس ايجاد و نگهداري نرم افزارهاي پرداخت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي
8.    کارشناس پشتيباني شرکت هاي پرداخت اينترنتي و پايانههاي فروش
9.    کارشناس پشتيباني شرکت هاي بيمه الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي
10.    کارشناس خدمات ارزش افزوده اپراتورهاي تلفن همراه
11.    کارشناس تحليل و طراحي پايگاه‌هاي داده، انبارهاي داده تجاري و بازاريابي الکترونيکي
12.    تحليلگر منابع سازماني جهت اجراي پروژه‌هاي تجارت در سازمانها
13.    مشاور فناوري اطلاعات مديران ارشد
14.    مشاور فناوري اطلاعات شرکتهاي بازرگاني، توزيع و فروش

  • ارائه دورس دروه توسط بهترين اساتيد دانشگاههاي تهران و دانشگاه هاي بين المللي
  • بهره گيري از محتويهاي به روز و با کيفيت علمي سطح بالا
  • بهره گيري از محتوي و فضاي يادگيري الکترونيکي
  • يادگيري دروس تجارت الکترونیکی در فضاي مجازي و مرتبط با اين فناوری اطلاعات
  • استفاده از تجارب چندين ساله برگزاري دورههاي مشابه با همکاري دانشگاه هاي بين المللي در دانشگاه مهرالبرز
  • ارتباط دانشگاه با سازمانهاي فناوری اطلاعات و بازارکار فناوری
  • ارائه دوره مرتبط کارشناسي ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با سه گرایش
  • ارائه دوره مرتبط کارشناسي ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
  • وجود تخصصهاي مهندسی فناوری اطلاعات، بازاریابی و تجارت و همچنین سیستمهای اطلاعاتی در انجمنهاي علمي دانشگاه

 

 

 

 

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)