مهندسي فناوري اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک فناوري تواناساز و فرابخشي در تمامي حوزههاي اجتماعي, اقتصادي و کسب و کار مطرح ميباشد. در هزاره سوم فناوري اطلاعات يکي از عمده‌ترين محورهاي تحول و توسعه در دنيا محسوب مي‌شود. امروزه دستاوردهاي ناشي از فناوري اطلاعات چنان با زندگي بشر تلفيق گرديده که توقف در مسير آن باعث ايجاد اختلال در جامعه و حتي رفاه و آسايش جامعه بشري ميشود. از اين‌رو بسياري از کشورها جهت عموميت بخشيدن به استفاده از فناوري اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلاني زده‌اند که آموزش آکادميک فناوري اطلاعات يکي از اين موارد است.
نگاه فني و جامع به چرايي (Why), چيستي (What) و چگونگي (How) فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حوزه اکادميک در رشته مهندسي فناوري اطلاعات تبيين شده است. اين رشته در سه مقطع کارشناسي, کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي امروزه در دانشگاههاي معتبر ارائه ميگردد. مطالعه، طراحي، ساخت، راه‌اندازي، نگهداري سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، جمع‌آوري، سازمان‌دهي، طبقه‌بندي و انتقال اطلاعات، مهم‌ترين اهدافي است که مهندسي فناوري اطلاعات آن را دنبال مي‌کند.
 مهندسي فناوري اطلاعات رشته‌اي است كه هدف آن پر كردن فاصله مابين علوم  رايانه و كاربردهاي آن در کسب و کار و سازمانها است. در اين رشته كارشناساني تربيت مي‌شوند كه هم با علوم نرمافزاري و سخت افزاري و فناوريةهاي اطلاعاتي آشنا هستند و هم با اصول مديريت سازماني آشنايي دارند. اين رشته با توجه به نيازهاي موجود در سالهاي اخير در دانشگاه‌هاي كشور تاسيس شده و رو به رشد است.
اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايش‌هاي زير است:
1.    مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
2.    امنيت اطلاعات
3.    تجارت الكترونيكي
4.    شبكه‌هاي كامپيوتري
5.    مهندسي (IT)

 

 

 

 

 

 

 


مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي (Information Systems Managment) درواقع کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ا در پشتيباني از فعاليتهاي کسب و کار و اقدامات سازمان ميباشد, مديريت کسب و کار پوياي امروز نيازمند بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي و نرمافزارهاي سازماني است و در اين ميان همواره افرادي با قدرت تحليل بالا و زاويه ديد و پيشينه کسب و کار مورد نياز هستند تا فرايندهاي کسب و کار را تحليل و با طراحي و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي و نرمافزارهاي مورد نياز آن کسب و کار, سازمانها را بارور نمايند. از اين رو دانش آموختگان اين رشته تحصيلي نياز دارند تا بياموزند که چگونه نيازمنديهاي اطلاعاتي يک سازمان را تحليل کنند, اين نيازها را به صورت ويژگي هاي کارکردي و غير کاکردي سيستمها ترجمه  و سپس در صدد طراحي يک سيستم مکانيزه رايانهاي (نرم افزار سازماني), در جهت رفع نيازمنديةهاي تحليل شده برآيند, و در نهايت پيادهسازي, آزمون توسعه و فرايند عملياتي سازي سيستم طراحي شده را راهبري نمايند. به منظور برنامه ريزي و توسعه يک سيستم اطلاعاتي که پاسخگوي نيازمندي هاي کاربران باشد, يک متخصص مديريت سيستمهاي اطلاعاتي بايستي با ساختار سازماني, اهداف کسب وکار, فرايندهاي کاري (شامل روالها و رويههاي کاري و چگردشاطلاعات ميان پروسه ها) و با چگونگي برقراري ارتباط موثر با کاربران آشنا بوده و دانش طراحي سيستم پاسخگوي نيازهاي ذينفعان و کاربران را داشته باشد.
در دانشگاه مهر البرز با توجه به سابقه آموزشي و ارتباط نوع کارکرد اين دانشگاه مجازي با فناوري اطلاعات, دانشجويان مي توانند در گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی رشته مهندسی فناوری اطلاعات تحصیل نمایند

1.    طراحی, تولید و پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی و نرمافزارهای مورد نیاز سازمانها
2.    ایجاد بسترهای مورد نیاز پشتیبانی فرایندهای کسب و کار به صورت مکانیزه
3.    ایجاد بسترهای مورد نیاز پشتیبانی تصمیمگیری مدیران سازمانها
4.    مطالعه، بررسي و امکان سنجي سخت افزار، شبکه و نرم افزار مورد نياز
5.    جمع آوري، سازمان دهي، طبقه بندي اطلاعات
6.    ايجاد و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز مانند پست فارسي و ابزار جستجوي اطلاعات فارسي
7.    مطالعه و بررسي ابزار مخابراتي مناسب براي انتقال اطلاعات و طراحي و پياده‌سازي شبکه‌هاي محلي
8.    مطالعه و بررسي سيستم‌هاي نرم افزاري مناسب براي سازماندهي و استفاده از اطلاعات مانند سيستم‌هاي عامل و سيستم‌هاي بانک اطلاعاتي
9.    مطالعه و شناسايي شيوه‌هاي جديد براي اطلاع رساني
10.    تحلیل و طراحی پایگاه‌های داده، انبارهای داده، استخرهای داده و ارائه‌ی راهکارهای نوین ذخیره و بازیابی اطلاعات
11.    تحلیل منابع سازمانی جهت اجرای پروژه‌های بهبود کیفیت عملکرد اطلاعاتی سازمان
12.    طراحی و ایجاد سیستم هوش تجاری در قالب  سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم گیری و  سیستم‌های خبره

  • ارائه دورس دروه توسط بهترين اساتيد دانشگاه هاي تهران و دانشگاه هاي بين المللي
  • بهره گيري از محتوي هاي به روز و با کيفيت علمي سطح بالا
  • بهره گيري از محتوي و فضاي يادگيري الکترونيکي
  • استفاده از تجارب جندين ساله برگزاري اين دوره با همکاري دانشگاه هاي بين المللي در دانشگاه مهرالبرز
  • يادگيري دروس فناوري اطلاعات در فضاي مجازي و مرتبط با اين فناوری اطلاعات
  • ارائه دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات در سه گرایش در بخش مدیریت دانشگاه
  • وجود تخصصهای مدیریت فناوری اطلاعات در حوزه سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)