فرح عالی خانی

فرح عالیخانی

سمت: معاون آموزشی
رشته تحصیلی: برنامه ریزی آموزش از راه دور
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پیام نور
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
 
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اسماعیل امتیاز

اسماعیل امتیاز

سمت: معاون مالی و اداری
رشته تحصیلی: حسابداری
دانشگاه محل تحصیل: دانشکده حسابداری شرکت نفت ایران
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی112
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علیرضا جهانی

علیرضا جهانی

سمت: سرپرست معاون فنی و خدمات الکترونیکی
رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پوترا مالزی
مقطع تحصیلی: دکترا
داخلی231
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرناز امین صالحی

فرناز امین صالحی

سمت: معاون پژوهش و همکاری های علمی
رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری
داخلی235
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سجاد عبادی

سجاد عبادی

سمت: معاون دانشجویی-فرهنگی
رشته تحصیلی: سیاستگذاری عمومی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
داخلی201
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مجتبی هداوند

مجتبی هداوند

سمت: مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
مقطع تحصیلی: دکتری
داخلی233
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احسان فرصتکار

احسان فرصت کار

سمت: مدیر امور پژوهشی
رشته تحصیلی: مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری
داخلی238
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احمد جعفرزاده افشاری

احمد جعفرزاده افشاری

سمت: مدیر دفتر همکاری های دانشگاه با صنعت و دوره های آزاد
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس
مقطع تحصیلی: دکتری
داخلی239
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد یوسفی

محمد یوسفی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات
رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه طبرستان
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی405
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهرشاد عهدی

مهرشاد عهدی

سمت: رئیس روابط عمومی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی210
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آرش قاضی سعیدی

آرش قاضی سعیدی

سمت: مشاوره و پشتیبانی تحصیلی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
داخلی203
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
خدیجه ولی پور

خدیجه ولی پور

سمت: کارشناس آموزش دانشکده فناوری اطلاعات
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی124
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
زبرجدخواه

پروین زبرجدخواه

سمت: کارشناس آموزش دانشکده مدیریت
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پیام نور
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی126
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرزاده

مریم نظر زاده

سمت: کارشناس آموزش دانشکده مدیریت
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه لرستان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی125
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شمس الملوک گیتی نژاد

شمس الملوک گیتی نژاد

سمت: کارشناس آموزش دانشکده علوم مهندسی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی123
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مریم ترکاشوند

مریم ترکاشوند

سمت: کارشناس پشتیبانی نرم افزار آموزشی
رشته تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی127
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نرگس میرزایی

نرگس میرزایی

سمت: کارشناس امور دانش آموختگی
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه دامغان
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی128
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مریم بیدلی

مریم بیدلی

سمت: کارشناس ارزشیابی کیفیت یادگیری
رشته تحصیلی: آمار
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی122
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شهزاد قوجه بیگلو

شهزاد قوجه بیگلو

سمت: کارشناس دانشجویی - فرهنگی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پیام نور
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی202
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سیمین صالحی

سیمین صالحی

سمت: کارشناس منابع انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت کسب و کار
دانشگاه محل تحصیل: موسسه آموزش عالی نورطوبی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی111
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرشاد نیک نژاد

فرشاد نیک نژاد

سمت: کارشناس مالی
رشته تحصیلی: حسابداری
دانشگاه محل تحصیل: پیام نور
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی114
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نیلوفر رضاخو

نیلوفر رضاخو

سمت: کارشناس مالی
رشته تحصیلی: حسابداری
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی110
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
افشین سیما

افشین سیما

سمت: کارشناس پشتیبانی سخت افزار و شبکه های کامپیوتری
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل: موسسه آموزش عالی فارابی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی404
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سید علیرضا حسینی اخگر

سید علیرضا حسینی اخگر

سمت: کارشناس پشتیبانی نرم افزار
رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل: موسسه آموزش عالی طبرستان
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی402
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
راضیه همتی

راضیه همتی

سمت: کارشناس تولید محتوای الکترونیکی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی401
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سمانه امیرنکوئی

سمانه امیرنکوئی

سمت: کارشناس دفتر یونسکو
رشته تحصیلی: مطالعات بریتانیا
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی331
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مرجان آقایی

مرجان آقایی

سمت: کارشناس دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع (شیمی)
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فنی و حرفه ای
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی225
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
منیرالسادات حاجی گتمیری

منیرالسادات حاجی گتمیری

سمت: کارشناس دفتر پروژه های آزاد
رشته تحصیلی: حقوق
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی222
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کبری خباره

کبری خباره

سمت: کارشناس دفتر پروژه های آزاد
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه خوارزمی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
داخلی223
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شیما سلیمانی

شیما سلیمانی

سمت: دفتر ریاست و دبیرخانه
رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
داخلی300
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کیوان مهاجر

کیوان مهاجر

سمت: مسئول تولید محتوای الکترونیکی
رشته تحصیلی: ریاضی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه ساسکاچوآن کانادا
مقطع تحصیلی: دکترا
داخلی408
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سوگل ربیعی ساوجی

سوگل ربیعی ساوجی

سمت: رئیس باشگاه یادگیری
رشته تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
داخلی406
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جعفر نصیری

جعفر نصیری

سمت: کارشناس پشتیبانی نرم افزار آموزشی باشگاه یادگیری
رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل: موسسه آموزش عالی طبرستان
مقطع تحصیلی: کارشناسی
داخلی400
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سید محسن هاشمی قهی

سید محسن هاشمی قهی

سمت: کارشناس پشتیبانی و تدارکات
رشته تحصیلی: ریاضی
دانشگاه محل تحصیل: -
مقطع تحصیلی: -
داخلی113
بهروز ناصری

بهروز ناصری

سمت: پشتیبانی و خدمات
رشته تحصیلی: -
دانشگاه محل تحصیل: -
مقطع تحصیلی: -
داخلی200
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)