•    انجمن های علمی دانشجویان
انجمن های علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز با اهداف ذیل فعالیت های خود را به مدت زمان نا محدود آغاز به کار نموده است:
-    تعمیم روابط علمی و پژوهشی اعضا و نشر و ترویج یافته های علمی
-    ایجاد ارتباط مستقل و مستمر بین دانشگاه و اعضا انجمن به منظور رفع نیاز های علمی و تخصصی اعضا
-    افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان ئر فعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها
-    شناخت و طرح مساله مشکلات مرتبط با موضوع انجمن و زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت باروری علمی اعضا و ارائه راهبردی علمی در جهت حل مشکلات
-    برگزاری نشست ها و کارگاههای تخصصی
-    ایجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور پس از تصویب شورای دانشگاه، در راستای اطلاعات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور پس از تصویب شورای دانشگاه، در راستای تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندی علمی انجمن و موسسه
-    انتشار نشریات تخصصی
-    تلاش در جهت اعتلای نام و توسعه نام و نشان مهرالبرز در ایران و جهان
انجمن های علمی صرفا در زمینه های علمی، آموزشی و پژوهشی در حیطه های مختلف مدیریت و مهندسی در گرایشهای تحصیلی دایر در موسسه و با حمایت واحدهای  پژوهش، دانشجویی و مدیران محترم گروههای آموزشی فعالیت خواهند داشت که اهم فعالیت آنها به شرح زیر است:
-    ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمنهای مرتبط سایر مراکز علمی به منظور انجام امور پژوهشی، آموزشی در رشته های مربوطه و انتقال و انتشار دستاوردهای علمی و عملی اعضا به دانشگاه و سایر مراکز علمی مناظره و نقد علمی و حضور و برگزاری نمایشگاهها و شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
-    مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضا به منظور تبادل نظر علمی، تخصصی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ایی و ایجاد خلاقیت و فعالیت های علمی و پژوهشی با ارایه طرح های پژوهشی در ارتباط با موضوع انجمن ها و با شناخت استعداد ها  و هدایت انها به سوی مراکز علمی پژوهشی علاقه مند نمایند.
-    کمک به توسعه و تقویت پایه های عمی و پژوهشی با تشکیل سمینار ها و گگردهمایی های علمی و تخصصی در زمینه های مربوطه با شناسایی، تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود به مسایل علمی مرتبط با انجمن ها و انتشار و انعکاس یافته های پژوهشی و تحقیقات انجام شده در قالب پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)