محسن نجابتی

محسن نجابتی

عنوان درس: سمینار در مدیریت صنعتی - استراتژی زنجیره تامین
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ابراهیم نزل آبادی

ابراهیم نزل آبادی

عنوان درس: اصول مهندسی آلودگی هوا
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احسان صنیعی

احسان صنیعی

عنوان درس: بازارها و نهادهای مالی
رشته تحصيلي: مالی- بانکداری
مقطع تحصیلی: دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه بوعلی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احسان نویسنده

احسان نویسنده

عنوان درس: مدیریت بانک های اطلاعاتی / پایگاه داده
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احمدرضا مرزوقی

احمدرضا مرزوقی

عنوان درس: مدیریت توسعه نرم افزار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم وصنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اردشیر ظهرابی

اردشیر ظهرابی

عنوان درس: سیستم های اطلاعاتی استراتژیک
رشته تحصيلي: مدیریت مالی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اعظم جلیلی

اعظم جلیلی

عنوان درس: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
رشته تحصيلي: مدیریت تولید
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
افسانه غزنه ئی

افسانه غزنه ئی

عنوان درس: مدیریت ریسک پروژه - روش های مدیریت پروژه 2
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
افسانه نیک محمدی

افسانه نیک محمدی

عنوان درس: سمینار2
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
الهام رازقندی

الهام رازقندی

عنوان درس: تحلیل آماری
رشته تحصيلي: مدیریت تحقیق در عملیات
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
زینب السادات مصطفوی

زینب السادات مصطفوی

عنوان درس: روش تحقیق | اخلاق حرفه ای | سمینار۱
رشته تحصيلي: مدیریت آموزش عالی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
امیر اشرفی

امیر اشرفی

عنوان درس: سمينار مقاله نويسي
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
امیر رضا روحانی

امیر رضا روحانی

عنوان درس: مدیریت استراتژیک پیشرفته
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

امین محمد زمان

امین محمد زمان

عنوان درس: پیاده سازی استراتژی و حسابداری برای مدیران
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
انسیه رمضانپور

انسیه رمضانپور

عنوان درس: روش تحقیق
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آرش قاضی سعیدی

آرش قاضی سعیدی

عنوان درس: برنامه‌ريزي منابع سازمان و مبانی مهندسی فناوری اطلاعات
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اسماعیل جعفرپناه

اسماعیل جعفرپناه

عنوان درس: مدیریت انتقال تکنولوژی
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کیوان فر

کیوان فر

عنوان درس: اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آنیتا اصفهانی

آنیتا اصفهانی

عنوان درس: یادگیری الکترونیکی
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
باقر دستيار

باقر دستيار

عنوان درس: سیستم های ساختمانی و روش های اجرا
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه پیام نور کرج
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
بیتا صادقی

بیتا صادقی

عنوان درس: مدیریت و مهندسی ارزش - مدیریت عملیات
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پرنیان موسایی

پرنیان موسایی

عنوان درس: مدیریت استراتژیک
رشته تحصيلي: مدیریت mba
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پرهام کدخدایی

پرهام کدخدایی

عنوان درس: روش تحقیق / اصول مذاکرات و مکاتبات / سیستم های اطلاعاتی مدیریت / خرده فروشی آنلاین
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پریسا بازویار

پریسا بازویار

عنوان درس: مدیریت تولید
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پگاه امامی

پگاه امامی

عنوان درس: سمینار 2
رشته تحصيلي: mba
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جواد صفویه

جواد صفویه

عنوان درس: مدیریت استراتژیک صنعتی و بازاریابی الکترونیکی
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
حمید رضا رودباری

حمید رضا رودباری

عنوان درس: یادگیری الکترونیکی / اخلاق حرفه ای
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
حمیدرضا معصومی خلجی

حمیدرضا معصومی خلجی

عنوان درس: امنیت تجارت الکترونیکی / روش تحقیق
رشته تحصيلي: تجارت الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
موحدی

موحدی

عنوان درس: اخلاق و احکام کسب و کار
رشته تحصيلي: مشاوره
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه خوارزمی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
داود رحیمی

داود رحیمی

عنوان درس: روش تحقیق - اصول اقتصاد
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
داود رفیعی

داود رفیعی

عنوان درس: مدیریت دانش
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رسول حيدري

رسول حيدري

عنوان درس: قوانین و مدیریت پیمان
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رسول صیقلی

رسول صیقلی

عنوان درس: امنيت تجارت الکترونيکي
رشته تحصيلي: معماری سازمانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
روح الله قاسمی

روح الله قاسمی

عنوان درس: مدیریت کیفیت و بهره وری
رشته تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات
مقطع تحصیلی: دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
روزبه جان فشان

روزبه جان فشان

عنوان درس: روش های مدیریت پروژه 1 و برنامه ریزی و کنترل پروژه
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
روشنک خواجه امیر لو

روشنک خواجه امیر لو

عنوان درس: تفکر استراتژیک و استراتژی در عمل
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رویا طاهری فر

رویا طاهری فر

عنوان درس: اصول مهندسی مالی
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه خوارزمی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
زهرا قربانی نیا

زهرا قربانی نیا

عنوان درس: سمینار و روش تحقیق - مهندسی، مدیریت و پردازش و بازیافت پسماند
رشته تحصيلي: برنامه ریزی محیط زیست
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سارا رحمتی

سارا رحمتی

عنوان درس: روش تحقیق
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سامره جدید الاسلامی

سامره جدید الاسلامی

عنوان درس: سمینار و روش تحقیق - سمینار 2 - پروژه های موردی مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ساینا رتبه ای

ساینا رتبه ای

عنوان درس: نیازسنجی اطلاعاتی
رشته تحصيلي: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سپیده مشرفیان

سپیده مشرفیان

عنوان درس: زبان تخصصی
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سجاد جعفریان

سجاد جعفریان

عنوان درس: مدل سازی اطلاعات ساخت
رشته تحصيلي: مهندسی عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سعید رستگار

سعید رستگار

عنوان درس: روشهای آماری - آمار مهندسی
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سمیرا افشاری

سمیرا افشاری

عنوان درس: فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سمیرا قاسمی

سمیرا قاسمی

عنوان درس: استراتژی بازاریابی
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سمیه حسینی

سمیه حسینی

عنوان درس: کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سهیلا

سهیلا

عنوان درس: سمینار فناوری اطلاعات
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سودابه بخشی

سودابه بخشی

عنوان درس: برنامه ريزي منابع سازمان
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
سوگل ربیعی

سوگل ربیعی

عنوان درس: هوش تجاري و روش تحقيق و سمينار 2
رشته تحصيلي: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
سید علی هاشمی نژاد

سید علی هاشمی نژاد

عنوان درس: تحقیق در عملیات پیشرفته
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سید مجتبی حسيني زاده

سید مجتبی حسيني زاده

عنوان درس: نظریه های سازمان و مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سید وحید میرحسینی

سید وحید میرحسینی

عنوان درس: سیستم خبره
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
سروش خسروی

سروش خسروی

عنوان درس: سیستم های اطلاعات استراتژیک
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سیما مطلبی

سیما مطلبی

عنوان درس: تحلیل آماری
رشته تحصيلي: مدیریت صنعتی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سینا زرافشان

سینا زرافشان

عنوان درس: مدیریت روابط با مشتریان
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شیما شفیعی

شیما شفیعی

عنوان درس: طراحی سیستمهای صنعتی
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شیما صالحی مقدم

شیما صالحی مقدم

عنوان درس: سمینار فناوری اطلاعات
رشته تحصيلي: مدیریت صنعتی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد تهران جنوب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شیما یاراحمدی

شیما یاراحمدی

عنوان درس: برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
عذرا مرادپور

عذرا مرادپور

عنوان درس: سمینار II (آموزش محور )
رشته تحصيلي: مهندسی مدیریت ساخت و پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علي قورچی

علي قورچی

عنوان درس: سمینار و روش تحقیق
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
عليرضا عسگري سرشكي

عليرضا عسگري سرشكي

عنوان درس: سیستم های ساختمانی و روش های اجرا
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه پیام نور کرج
علی آژانداک

علی آژانداک

عنوان درس: مديريت بانک هاي اطلاعاتي - پایگاه داده و داده کاوی
رشته تحصيلي: مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علی صفری

علی صفری

عنوان درس: مدیریت زنجیره تامین
رشته تحصيلي: مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
علیرضا سروش

علیرضا سروش

عنوان درس: اصول مهندسی و مدیریت پسماند
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علیرضا عجم

علیرضا عجم

عنوان درس: مدیریت ریسک در بانک ها
رشته تحصيلي: گرایش مالی بین الملل،
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری مالی،
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علیرضا عسگری

علیرضا عسگری

عنوان درس: روش های مدیریت پروژه II - مدیریت ریسک پروژه
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
عماد کوشا

عماد کوشا

عنوان درس: فرآیندهای تصادفی
رشته تحصيلي: مهندسی مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و فرهنگ
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرشته غلامی

فرشته غلامی

عنوان درس: اصول اقتصاد
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
كيان نوروزي

كيان نوروزي

عنوان درس: مدیریت بازاریابی /اصول بازاریابی
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کبری خباره

کبری خباره

عنوان درس: روش تحقیق (سمینار1)
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه خوارزمی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کلثوم نامی

کلثوم نامی

عنوان درس: کاربرد کامپیوتر در مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه ارومیه
مجتبی گودرزی

مجتبی گودرزی

عنوان درس: سمینار 2
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیر کبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محبوبه نصیری

محبوبه نصیری

عنوان درس: مدیریت و مهندسی ارزش
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد امین صلواتیان

محمد امین صلواتیان

عنوان درس: مدلهای سبد سرمایه گذاری - مباحث منتخب در مهندسی مالی
رشته تحصيلي: مدیریت - مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه امام صادق (ع)
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد حسن سمسار پور

محمد حسن سمسار پور

عنوان درس: روش تحقیق / معماری سازمانی
رشته تحصيلي: معماری سازمانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد حسین تدین

محمد حسین تدین

عنوان درس: مباحث منتخب (فناوری بتن های خاص)
رشته تحصيلي: مهندسی عمران
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد رضا سلمانپور

محمد رضا سلمانپور

عنوان درس: محاسبات نرم
رشته تحصيلي: برق - قدرت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه ساری
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد رضا فضلی

محمد رضا فضلی

عنوان درس: تئوری توالی عملیات
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تربیت مدرس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد صادق زارع

محمد صادق زارع

عنوان درس: اصول و مبانی مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد غلامي

محمد غلامي

عنوان درس: اقتصاد مهندسی پیشرفته
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد قلی زاده

محمد قلی زاده

عنوان درس: مدیریت روابط با مشتریان
رشته تحصيلي: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد معهود

محمد معهود

عنوان درس: نظریه های مدیریت پروژه
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد مهدی والی سیر

محمد مهدی والی سیر

عنوان درس: اقتصاد مهندسی
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد هادی رنجبر

محمد هادی رنجبر

عنوان درس: مباحث منتخب (مدیریت منابع انسانی)
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی- سیاست گذاری بازرگانی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد همتی

محمد همتی

عنوان درس: مدیریت مالی - مدیریت سرمایه گذاری
رشته تحصيلي: مدیریت مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدحسين زائري

محمدحسين زائري

عنوان درس: تئوری های سازمان و مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
محمدرضانقیایی

محمدرضانقیایی

عنوان درس: تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
رشته تحصيلي: مدیریت صنعتی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدعلی صالحیان

محمدعلی صالحیان

عنوان درس: مدیریت استراتژیک پروژه - برنامه ریزی و سازمااندهی طرحها
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مرضیه کشوری

مرضیه کشوری

عنوان درس: تحلیل آماری
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مریم تکلو

مریم تکلو

عنوان درس: سیستم های اطلاعات مدیریت
رشته تحصيلي: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
مژده رستم نژاد

مژده رستم نژاد

عنوان درس: مدیریت مالی پروژه
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مژگان نوری

مژگان نوری

عنوان درس: مديريت دانش
رشته تحصيلي: مدیریت منابع انسانی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مصطفی ترابی

مصطفی ترابی

عنوان درس: سمینار فناوری اطلاعات
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
مظاهر یوسفی

مظاهر یوسفی

عنوان درس: مدیریت رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهدي علي نژاد

مهدي علي نژاد

عنوان درس: پروژه های موردی مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهدی کردجزی

مهدی کردجزی

عنوان درس: مدیریت مالی و حسابداری پروژه
رشته تحصيلي: مهندسی پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهسا تمجیدی

مهسا تمجیدی

عنوان درس: اصول مهندسی آلودگی هوا
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست، آلودگی هوا
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهسا گرجی

مهسا گرجی

عنوان درس: سمینار (2)(آموزش محور)
رشته تحصيلي: مهندسی مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی رجا
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهناز برقی

مهناز برقی

عنوان درس: برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
میترا کوچه مشکی

میترا کوچه مشکی

عنوان درس: سمینار 2
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مینو غریبی

مینو غریبی

عنوان درس: امنیت تجارت الکترونیکی
رشته تحصيلي: تجارت الکترونیک
مقطع تحصیلی:
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی نورطوبی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نرگس آقاخانی

نرگس آقاخانی

عنوان درس: معماری سازمانی - فرایندهای کسب و کار
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
نوید ناصحی فر

نوید ناصحی فر

عنوان درس: تحقیقات بازاریابی
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نیما عابدی

نیما عابدی

عنوان درس: مديريت فرايندهاي كسب و كار
رشته تحصيلي: تجارت الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
هدی عرب یار محمدی

هدی عرب یار محمدی

عنوان درس: پردازش و بازیافت پسماند
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: تربیت مدرس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
هدی قانعی

هدی قانعی

عنوان درس: بازاریابی الکترونیکی
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وجیهه السادات شجاعی

وجیهه السادات شجاعی

عنوان درس: تجارت الکترونیک- سمینار 2
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وحید طباطبایی

وحید طباطبایی

عنوان درس: اقتصاد خرد و کلان
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یاسر تقی زاده

یاسر تقی زاده

عنوان درس: برنامه ریزی حمل و نقل
رشته تحصيلي: ندارد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یزدان رحمت آبادی

یزدان رحمت آبادی

عنوان درس: تحقیقات بازایابی
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یوسف گل احمر

یوسف گل احمر

عنوان درس: روش های مدیریت پروژه 1 - برنامه ریزی و کنترل پروژه
رشته تحصيلي: مهندسی عمران - مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یونس رومیانی

یونس رومیانی

عنوان درس: مدیریت منابع انسانی و بررسی مسایل نیروی انسانی در صنعت
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شایان حجت پناه

شایان حجت پناه

عنوان درس: نظریه های مدیریت پروژه، مدیریت ریسک پروژه، سیستم های ساختمانی و روش اجرا
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)